top of page
  • Facebook Social Ikon
  • YouTube
  • Instagram
IMG_3618.jpg

Augustus er friluftsmann og portrett- og naturfotograf. Han er utdannet naturforvalter men hans sterkeste interesse er friluftsliv i ukjente områder, foto og video. Villmark og natur har alltid stått Augustus nær og mye av hans ungdom gikk med til å være på tur i skog og mark. 

Augustus er oppvokst på Korsvoll i Oslo og bodde her til han flyttet til Dagali øverst i Numedal for å være kennelhjelp og trekkhundkjører for ett år. Etter dette tjenestegjorde Moltubakk i Kongens Klær før han tok en bachelorgrad i utmarksforvaltning ved Høgskolen i Innlandet avdeling Evenstad.  

Augustus jobber som miljøterapeut i Omsorgspartner AS ved siden av å være på tur, skrive artikler og produsere film. 

Augustus er stolt ambassadør for Lars Monsen Gear

For spørsmål og henvendelser kontakt gjerne Augustus via skjemaet under! 

Supert! Meldingen er sendt og jeg vil svare deg så fort jeg klarer!

bottom of page